No018172CM的美女模特姽姽黑色丝袜魅惑47P姽姽秀人网

No018172CM的美女模特姽姽黑色丝袜魅惑47P姽姽秀人网

一方无白术,一方有苍术。今考方药六条,古人之医法见矣。

陶节庵曰∶结胸乃下早而成,未曾经下者,非结胸也,乃表邪传入胸中,证虽满闷,尚为在表,正属少阳部分,半表半里之间,只须小柴胡加枳桔以治,未效则以小柴胡对小陷胸一服豁然。斑证有六∶曰伤寒发斑,或下早,或下迟也;曰温毒发斑,冬时感寒,至春始发也;曰热病发斑,冬时感寒,至夏乃发也;曰时气发斑,天疫时行之气也,治略相同;曰内伤发斑,先因伤暑,次食凉物,逼其暑火浮游于表也,宜加香薷、扁豆;曰青黛黄连犀角石膏知母元参栀子生地黄柴胡人参甘草。

气血两衰,四时有感,皆能成积。苍术燥湿强脾,升阳而开郁;地榆清热凉血,酸收能断下;为治血痢肠风之平剂。

能温之、汗之、吐之,皆是良法。此方乃劫嗽之剂也。

声粗者为哮,外感有余之疾也,宜用表药。在皮则寒痛者,寒气多也。

然必胃强者能用之,若非胃强,则承气之物在所禁矣。水胜火,火胜水,此南北二方之变,顷刻害人,辨之不早,必成不救。

Leave a Reply