Vol070上官冰玉首套写真33P上官冰玉嗲囡囡

Vol070上官冰玉首套写真33P上官冰玉嗲囡囡

法宜扶阴,如六味、八味之类。予谓不必细分,统以心肾不交,神魂不藏为主。

即服清凉,即服攻下,即服升解,热总不退,神总不清,只宜回阳收纳,方能有济。有专务人事者,典籍经书,不知何物,道听途说,拾人唾余,然而终日营营,绰风求售,不邀自赴,儇媚取容,偏投好者之心,此阿谄之流也。

阴阳配合,迭相运用,化生五脏六腑,百脉经络,天地所有,人身皆具。 盖病家既不识医,则倏赵倏钱;医家莫肯任怨,则惟苓惟梗。

如剂多水少,则药味不出。因阴虚者,由火旺伤血,血液枯稿,肠中之糟粕干涩不行,如船舟之无水而停滞不动也。

审是肝肾阳衰,水邪泛上者,温其肾而咳嗽自己,如真武汤、滋肾丸、潜阳丹加吴萸之类是也。予尝询之少年之人,其精中往往有了,早已廉得其情,百不失一。

论外因,则有风、寒、暑、湿、燥、火,与夫痘、麻、癍诊发泄漏之异。凡世上一切有形之质。

Leave a Reply